Çocuk Draması

20.yüzyılda, yeni bir çağa adım atılırken; modernizmin tekdüze/ baskıcı ve ezberci yapısına karşı birçok alanda değişim ve yenilik süreci başladı. Yaratıcı Drama, bu değişim süreci içerisinde doğan yeni bir disiplin oldu.
İnsanın oyuna olan ihtiyacının yadsınamaz gerçekliğini temel prensip olarak ele alan ve oyun yöntemiyle ortak bir dil yaratılabileceğine inanan yaratıcı drama, ezberci ve artık yetersiz gelen hangi teknik varsa hepsinin karşısında durdu. Yaşayarak öğrenmeyi temel ilke edinen, oyunu bir disiplin şeklinde çeşitli tiyatro teknikleriyle harmanlayan yaratıcı drama, eğitim ve sanat dünyasında bir evrilme süreci yarattı. Zaman içerisinde farklı yaklaşımlarla çeşitlenen yaratıcı drama, sanatın her dalından beslendi ve disiplinler arası köprüler kurdu.
Kültürel etkileşimlerin ve çocukların zihinsel/ bedensel gelişimlerinin birincil önceliğimiz olduğu yaratıcı drama derslerimizde hedefimiz, çocukların içinde bulundukları gerçeklikten soyutlanmalarını sağlamak, onları kurgusal dünyaya davet ederek metaksisi deneyimlemelerine öncü olmak ve bu kurgusal dünya içerisinde oyunsu süreçlerle, çeşitli rollere bürünerek; özgüven, topluluk önünde kendini ifade etme yetisi, sosyal ilişkiler kurabilme, empati gelişimi, dinleme/anlama kabiliyeti gibi sosyal farkındalıklar kazandırmaktır.
Yaratıcı Drama ile çocuklarımız bilgiyi yaşayarak deneyimleme şansına sahip olurlar ve kurgusal dünyadan tekrar gerçek dünyaya geçtiklerinde, yaşayarak/ içinde bulunarak öğrendiklerini, kendilerine dair oluşan farkındalıkları ile hayatlarına aktarırlar ve en önemlisi tüm bunlar gerçekleşirken eğlenirler. Çağın isteklerine artık cevap vermeyen ezberci eğitimin karşısında duran yaratıcı drama, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için oldukça mühimdir. Özellikle küçük yaşlardan itibaren başlanılması faydalı olacak olan, kendilerini keşif yaşlarında tanışacakları yaratıcı drama; onların yaşantı pratiklerini oluşturacak, besleyecek ve geliştirecektir. Onlara, ezbere bilgiler sunmayan bir izlence sayesinde; kendi öz deneyimlerini yaşayacak, kendi iradeleri ile karar mekanizmalarını güçlendirecek, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortamda öğrenirken eğlenme şansına sahip olabileceklerdir.

   Çalışma yeri ve saatleri

Drama eğitimlerimiz Turan Güneş bulvarında gerçekleşmekte olup, ön-kayıt sürecindedir. Detaylı bilgi için iletişim numaramızdan (+90) 312 806 3613) ya da wp hattımızdan bize ulaşabilir (+90) 312 806 50 01) ,güncel programlarımız için www.justdance-studio.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
https://www.justdance-studio.com/ingilizce-drama/
Hemen Ara
MAP